Staráme se o naše klienty

 

 

VE DNECH 22.9. A 23.9.2022 

LÉKAŘ NEORDINUJE V MORAVSKÉ NOVÉ VSI 

SESTRA BUDE V ORDINACI PŘÍTOMNA OD 7:00 DO 12:00H  

ZÁSTUP  DR.SVOBODOVÁ, MIKULČICE  

DENNĚ OD 08:00 DO 10:00H 

K VYŠETŘENÍ JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJENAT NA ČÍSLE  518 321 192   

 

Pro emailovou komunikaci s námi používejte

výhradně tyto adresy :

barmedmnv@gmail.com,

ordinacemnd@seznam.cz

Pro komunikaci přes Skype :
Ordinace MUDr.Jiřího Bartoše

Na původních adresách již nebudeme na vaše požadavky reagovat.

Děkujeme za pochopení 

NADÁLE PROVÁDÍME ANTIGENNÍ TESTY NA COVID 19

NABÍZÍME PROVEDENÍ PROTILÁTKOVÉHO RAPID TESTU NA COVID 19

PŘÍMO V ORDINACI.

JEDNÁ SE O INFORMACI, ZDA MÁTE AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ

NEBO JSTE JIŽ CHOROBU PRODĚLALI.

CENA TESTU JE 500 Kč  

 

 

OBJEDNÁVÁNÍ ZAJIŠŤUJE VÝHRADNĚ ZDRAVOTNÍ SESTRA !

KE KOMUNIKACI S NÁMI PREFERUJTE KONTAKT PŘES EMAIL, SKYPE,

FACEBOOK, MESSENGER,SMS 

 

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY 

Pravidla pro vystavování a vedení dočasné pracovní neschopnosti 
Od 1. 1. 2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.
Tento zákon zároveň stanoví povinnosti a oprávnění lékařů v souvislosti s vystavováním a vedením dočasné pracovní
neschopnosti a ukládá sankce za jejich porušení.

• Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením
zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

• Toto platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař
v nemocnici atd., výjimkou je lékařská pohotovostní služba a záchranná
služba).
• Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro
dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (ošetřující lékař).

• Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě,
kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí
vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

• Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás
pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky,
nemůžeme Vám vyhovět.

• Nežádejte po nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce.

• Lékař, který Vás k nám posílá, nesplnil svou zákonnou povinnost. V rozporu se
zákonem Vás nutí zcela zbytečně ztrácet čas cestou a čekáním v naší ordinaci

Pravidla pro vystavování Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti 

• Dochází také ke změně v agendě vystavení Potvrzení o trvalé dočasné pracovní neschopnosti /” Lístek na peníze”/

•Potvrzení bude vystavováno zcela elektronicky ke 14. dni PN a dále max. jedenkrát měsíčně

Vystavení Potvrzení nad tento rámec , např.ke konci měsíce,mimo kontrolu PN, bude zpoplatněno 

 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST DOPORUČENÍ OČKOVÁNÍ PROTI ČERNÉMU KAŠLI

U TĚHOTNÝCH ŽEN V ODDÍLU “OČKOVÁNÍ “ 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NOVĚ PLNĚ HRADÍ PRO KLIENTY OD 65 LET VĚKU

JEDNORÁZOVÉ OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKOVÉ PNEUMONII /ZÁPALU PLIC/

VAKCÍNOU PREVENAR 13.

VAKCÍNA JE K DISPOZICI V NAŠÍ AMBULANCI. 

V NAŠÍ AMBULANCI JE MOŽNÉ PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

PŘIJÍMÁME VŠECHNY TYPY BĚŽNÝCH PLATEBNÍCH KARET 

 

DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT, ŽE NA VEŠKERÉ VÝKONY ADMINISTRATIVNÍHO CHARAKTERU

/PŘ.POSUDKY , VÝPISY Z DOKUMENTACE  ATD./ JE POTŘEBA SE DOPŘEDU OBJEDNAT .

TYTO  VÝKONY NELZE PROVÁDĚT Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NA POČKÁNÍ. 

V NAŠÍ AMBULANCI JE SPUŠTĚN SYSTÉM PRO EVIDENCI KLIENTŮ PŘED VSTUPEM DO ORDINACE :

IHNED PO PŘÍCHODU SE PROSÍM ZAEVIDUJTE DO SYSTÉMU EVIPA, KTERÝ JE UMÍSTĚN U DVEŘÍ ČEKÁRNY. K EVIDENCI POUŽIJTE NEJLÉPE KARTIČKU VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, POKUD JI NEMÁTE U SEBE, STAČÍ JINÝ IDENTIFIKAČNÍ DOKLAD JAKO OBČANSKÝ PRŮKAZ /NOVÁ VERZE/, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, PLATEBNÍ KARTA, OBCHODNÍ VIZITKA ATD..  EVIDOVAT DO SYSTÉMU SE MUSÍ KAŽDÝ NOVĚ PŘÍCHOZÍ, TEDY I OBJEDNANÍ KLIENTI, KTEŘÍ BUDOU POSLÉZE VYZVÁNI PŘEDNOSTNĚ V DANÉM ČASE, NA KTERÝ BYLI OBJEDNÁNI