Staráme se o naše klienty

V naší ambulanci klademe důraz na individuální přístup k pacientům.

Nosným programem jsou preventivní prohlídky, na které jsou klienti objednáváni na určitou hodinu.

Smluvním partnerům nabízíme zajištění pracovně lékařských služeb.

Rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR Doc. Hegera ze 31.ledna.2012 byla našemu pracovišti udělena akreditace pro obor specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství – stali jsme se tedy školícím pracovištěm pro adepty oboru.

NÁŠ TÝM

MUDr. Jiří Bartoš

absolovent oborů Všeobecné lékařství a Stomatologie LF MU Brno

Atestace I.stupně z chirurgie

Atestace I.stupně z praktického lékařství pro dospělé

Místopředseda okresního sdružení České lékařské komory (ČLK) v Břeclavi

Člen Sdružení praktických lékařů ČR (SPL), člen celorepublikového Výboru SPL ČR

Člen Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SVL ČLS JEP),člen celorepublikového výboru SVL ČR

Člen Světové organizace rodinných lékařů WONCA a její evropské odnože WONCA Europe

Člen Royal College of General Practitioners /UK/

Člen The International Society of Travel Medicine /ISTM/

Člen European Forum for Primary Care /EFPC/

MUDr. Lenka Smejkalová

lékařka s atestací v oborech Všeobecné praktické lékařství a  Cévní chirurgie

MUDr. Eliška Rampulová

rezidentka v přípravě k atestaci ze Všeobecného praktického lékařství pro dospělé

Bc. Marcela Přikrylová

všeobecná zdravotní sestra Moravská Nová Ves

absoloventka VŠ Zdravotnické v oboru všeobecná sestra a ošetřovatelství

Jitka Šošovičková

všeobecná zdravotní sestra Lužice 

Bc. Miroslava Čechová

všeobecná zdravotní sestra 

absoloventka VŠ Zdravotnické v oboru všeobecná sestra a ošetřovatelství