Staráme se o naše klienty

  

V PONDĚLÍ 18.9.2023

LÉKAŘ NEORDINUJE

V MOTRAVSKÉ NOVÉ VSI  

SESTRA BUDE V ORDINACI PŘÍTOMNA  OD 7 DO 12H 

ZÁSTUP DR. KOSÍK KOSTICE, SADOVÁ  717       

  OD 9:00 DO 11:00H 

K VYŠETŘENÍ JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT NA TELEFONU 773 938 048  

OBJEDNÁVÁNÍ K VYŠETŘENÍ V NAŠICH ORDINACÍCH ZAJIŠŤUJÍ VÝHRADNĚ ZDRAVOTNÍ SESTRY 

KE KOMUNIKACI S NÁMI PREFERUJTE ZABEZPEČENÝ SYSTÉM SESTRA EMMY.

REGISTRACE JE NA:

sestraemmy.cz/barmedmnv

TELEFONY SESTRY ZVEDAJÍ POUZE V DOBĚ. KDY NEVYŠETŘUJEME PACIENTY 

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY 

Pravidla pro vystavování a vedení dočasné pracovní neschopnosti 
Od 1. 1. 2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku.
Tento zákon zároveň stanoví povinnosti a oprávnění lékařů v souvislosti s vystavováním a vedením dočasné pracovní
neschopnosti a ukládá sankce za jejich porušení.

• Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením
zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci.

• Toto platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař
v nemocnici atd., výjimkou je lékařská pohotovostní služba a záchranná
služba).
• Povinen vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro
dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (ošetřující lékař).

• Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě,
kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem. Praktický lékař nesmí
vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

• Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás
pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky,
nemůžeme Vám vyhovět.

• Nežádejte po nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce.

• Lékař, který Vás k nám posílá, nesplnil svou zákonnou povinnost. V rozporu se
zákonem Vás nutí zcela zbytečně ztrácet čas cestou a čekáním v naší ordinaci

Pravidla pro vystavování Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti 

• Dochází také ke změně v agendě vystavení Potvrzení o trvalé dočasné pracovní neschopnosti /” Lístek na peníze”/

•Potvrzení bude vystavováno zcela elektronicky ke 14. dni PN a dále max. jedenkrát měsíčně

Vystavení Potvrzení nad tento rámec , např.ke konci měsíce,mimo kontrolu PN, bude zpoplatněno 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST DOPORUČENÍ OČKOVÁNÍ PROTI ČERNÉMU KAŠLI

U TĚHOTNÝCH ŽEN V ODDÍLU “OČKOVÁNÍ ” 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY OD 1.1.2022 PLNĚ HRADÍ PRO KLIENTY OD 50 LET VĚKU

 OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ MENINGOENCEFALITIDĚ 

VAKCÍNA JE K DISPOZICI PŘÍMO V ORDINACÍCH 

V NAŠÍ ORDINACI V MORAVSKÉ NOVÉ VSI 

JE MOŽNÉ PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

PŘIJÍMÁME VŠECHNY TYPY BĚŽNÝCH PLATEBNÍCH KARET 

 

V NAŠICH AMBULANCÍCH JSOU SPUŠTĚNY SYSTÉMY PRO EVIDENCI KLIENTŮ PŘED VSTUPEM DO ORDINACÍ :

IHNED PO PŘÍCHODU SE PROSÍM ZAEVIDUJTE. K EVIDENCI POUŽIJTE NEJLÉPE KARTIČKU VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, POKUD JI NEMÁTE U SEBE, STAČÍ JINÝ IDENTIFIKAČNÍ DOKLAD JAKO OBČANSKÝ PRŮKAZ /NOVÁ VERZE/, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, PLATEBNÍ KARTA, OBCHODNÍ VIZITKA ATD..  EVIDOVAT DO SYSTÉMU SE MUSÍ KAŽDÝ NOVĚ PŘÍCHOZÍ, TEDY I OBJEDNANÍ KLIENTI, KTEŘÍ BUDOU POSLÉZE VYZVÁNI PŘEDNOSTNĚ V DANÉM ČASE, NA KTERÝ BYLI OBJEDNÁNI